Còn chút hương ở lại?

~ 2016-11-10 ~

"Và gió theo em trôi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn

Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?"
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?