Em gái bé nhỏ

~ 2016-11-03 ~

My Mona Lisa,

Cho những ngày đầu của tuổi 20, khi em lơ lửng giữa cuộc đời này... Dẫu con đường phía trước vẫn thường chông chênh, em hãy cứ làm theo lý trí, yêu theo con tim và hành động theo những gì em cho là đúng nhất.

Hãy là một cô gái trẻ hạnh phúc, làm những gì em thích và yêu những gì em làm!