Treo một vài ký ức

~ 2016-11-12 ~

"ở đây có một đồi thông..


chúng tôi hoang dã như chính miền đất nơi chúng tôi sinh ra, ai trong chúng tôi cũng đã không chọn an toàn..


mùa đông năm ấy kéo dài hơn mọi năm. Trời thì lạnh, gió thì hanh hao.. mặt hồ trong veo và tinh khiết đến độ khi trời dần chiều màu hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống hòa quyện với mặt hồ như một.."


-Hoàng Trang-


cùng tôi rũ bụi thành đô về nơi sống lại bi bô tiếng người.